Skype Me!

 • Բոլոր բաժինները
  • Ընդլայնված որոնում
 • 011 52 52 41 , 099 90 60 30
  [email protected]
 
Պրոցեսորներ

ASUS 1050TI
SSD Spark

 • Համակարգչի մասեր / Պրոցեսորներ
 • Ապրանքների համեմատում
 •  
  •  
   223500
    դր.
   Intel   Core i7-8700
   Ապրանքը ավելացված է
   Intel Core i7-8700
  •  
   87000
    դր.
   Intel   Core i3-8100
   Ապրանքը ավելացված է
   Intel Core i3-8100
  •  
   125000
    դր.
   Intel   Core i5-6500
   Ապրանքը ավելացված է
   Intel Core i5-6500
  •  
   135000
    դր.
   Intel   Core i5-8400
   Ապրանքը ավելացված է
   Intel Core i5-8400
  •  
   34000
    դր.
   Intel   G4900
   Ապրանքը ավելացված է
   Intel G4900
  •  
   71000
    դր.
   Intel   Core i3-6100
   Ապրանքը ավելացված է
   Intel Core i3-6100
  •  
   81500
    դր.
   Intel   Core i3-7100
   Ապրանքը ավելացված է
   Intel Core i3-7100
  •  
   124000
    դր.
   Intel   Core i5-7400
   Ապրանքը ավելացված է
   Intel Core i5-7400
  •  
   215000
    դր.
   Intel   Core i7-7700
   Ապրանքը ավելացված է
   Intel Core i7-7700
  1 2
  • ավելացված ապրանք 0


  • Crucial
  • Dlink

  • Bluetooth round speaker PBSP1 with NFC

   Գին:    5000 դր.

   9.7"-10.1" universal case for tablets

   Գին:    3000 դր.

   TL-WN781ND 150Mbps Wireless N PCI Express Adapter

   Գին:    9000 դր.

   CNA-BTKBO1 Bluetooth

   Գին:    8000 դր.


  Termal
  Դեպի վերև